Publicatie tijdschrift Decreet

Op 15 december 2017 is de nieuwe uitgave van het kunsttijdschrift Decreet (nr. 15) verschenen. Hierin staat een artikel over mijn werk en visie op het Zeeuwse kunstklimaat.

Hieronder de foto van het stukje. Te vinden in: Decreet 15, ISBN 1878-982X, december 2017, Blz. 192-195