Recensies

Nico Out, kunstrecensent van de PZC van 1-2-20 n.a.v. "Van over het water" in Galerie T in Middelburg met Collectief Vier

Image

PZC, Nico Out, zaterdag 28 december 2019

Image

PZC zaterdag 30 september 2017

Image
Image

PZC van 24 dec 2015

Nico Out: “Terug naar mijn keuze. Die wordt in eerste instantie bepaald door wat me verrast. Leen van Duivendijk bijvoorbeeld verbeeldt treffend de relatie tussen de rijkdom van Middelburg en de slavenhandel. Zeeuwse schepen vervoerden in twee eeuwen zo’n 270.000 slaven, Van Duivendijk laat de royale gevels van Kaaien en Dam overvloeien in een kaart van Afrika.”

Archief: “Altijd onderzoekt hij de relatie tussen een gegeven en schilderkunstige mogelijkheden. Dat leidt tot verrassende en integere werken. Het oppervlak van het water is de laatste jaren aanleiding voor schilderijen waarin de waarneming van de eigen omgeving wordt gecombineerd met het experimenteren met vorm en materiaal. De schilderijen draaien om de spanning tussen wat aan de oppervlakte ligt en wat eronder verborgen blijft en het verlangen dat te doorgronden. Altijd zoekt Leen van Duivendijk een evenwicht tussen het karakter van het beeld en het karakter van de verf. Hoe het oppervlak van de drager-het linnen- zo te bewerken dat het als drager zijn eigenheid behoudt, maar toch de illusie van het oppervlak teweeg brengt.”

“Hij schildert het oppervlak met een scherp oog voor licht, kleur, toon, reflectie en beweging. Van dichtbij grof, van veraf natuurgetrouw zijn de waterbespiegelingen zowel een studie in waarnemen als een aanleiding tot beschouwen”

“De wateroppervlakken van Leen van Duivendijk bieden het in verf vertaalde kijkspel van het spiegelende, altijd in beweging zijnde wateroppervlak. Als je weet dat hij het daarnaast ziet als metafoor voor de medemens die zich steeds anders vertoont en waar je altijd maar een glimp van ziet, voegt dat iets toe aan je beleving van het werk”

“Jouw werk lijkt me een direct gevolg van gepassioneerd kijken. Het is vaak een direct gevolg van heel intens zien, het heeft als zodanig veel raakvlak met fotgrafie en film, maar gaat eigenlijk en gelukkig steeds een stap verder dan deze media. Het raakt me vooral als er daarna als het ware nog een stap gezet wordt”. (2012 Hans Landsaat, kunstenaar)

PZC

Image

PZC - 2013

ImageImage